Aanmeldformulier Sportclub Genemuiden
Heeft u de afgelopen 3 jaar bij een KVNB aangesloten voetbalvereniging gespeeld ?
Meldt zich hierbij aan als lid van Sportclub Genemuiden
Sportclub Genemuiden zal een beroep op u (als ouders/verzorger) doen voor vrijwilligerswerk

Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging SEPA-machtiging aan Sportclub Genemuiden te geven om de verschuldigde maandelijkse contributie te innen.
Ik ben meerderjarig ?

Ik verklaar hierbij dat ik de informatie en regels voor de (nieuwe) leden heb gelezen en hiermee accoord te gaan
Ik verklaar hierbij dat ik de informatie en regels voor de (nieuwe) leden heb gelezen en hiermee accoord te gaan
Uw aanmelding is verstuurd