Aanmeldformulier Sportclub Genemuiden
Heeft u de afgelopen 3 jaar bij een KVNB aangesloten voetbalvereniging gespeeld ?
Meldt zich hierbij aan als lid van Sportclub Genemuiden
Sportclub Genemuiden zal een beroep op u (als ouders/verzorger) doen voor vrijwilligerswerk

Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging SEPA-machtiging aan Sportclub Genemuiden te geven om de verschuldigde maandelijkse contributie te innen.
Ik ben meerderjarig ?

Ik verklaar hierbij dat ik de informatie en regels voor de (nieuwe) leden heb gelezen en hiermee accoord te gaan
Uw aanmelding is verstuurd