logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Informatie training vanaf 15 juni
Aanvullende informatie opstarten training

Informatie trainingen vanaf 15 juni

Aanstaande maandag starten de trainingen weer


Vanaf 15 juni mogen de teams voor seizoen 2020-2021 starten met trainen. Wij hopen dat we ook deze weken op een verantwoorde manier met elkaar op het veld mogen staan. Daarom blijven we ons houden aan de richtlijnen uit het corona protocol. Er zijn een aantal wijzigingen/ aanvullingen hierop.

Voor de volledigheid is ook de veldindeling (met teams '20-'21) en het document met de ingangen toegevoegd.
(Te downloaden onderaan deze pagina).

Let op: De spelers worden door de trainer/leider geïnformeerd over wanneer de trainingen voor het eigen team starten.
Let op: Alle maatregelen uit het eerste protocol blijven geldig.

Onderstaande punten zijn een aanvulling hierop.

Aanvullingen/wijzigingen protocol per 15 juni
 • Bidons zijn toegestaan met inachtneming van de regels, de spelers dragen hiervoor zelf de verantwoordelijkheid (voor leden onder de 18 jaar dragen de ouders hiervoor verantwoordelijkheid). Het is verplicht om de naam van de speler te vermelden op de bidon. Bij opkomst van het veld plaatst de speler de bidon op de witte stippen aan de rand van het veld. Een speler mag alleen drinken op aanwijzing van de trainer.
 • Onderlinge duels tussen teams van Sportclub Genemuiden zijn toegestaan (dit geldt voor alle jeugdteams tot en met 18 jaar). Let op: Dit is alleen mogelijk in overleg met de coördinatoren. Aanvragen van duels kan via hjo@sc-genemuiden.nl.
 • Let op: Gebruik van hesjes is niet toegestaan. Bij duels of trainingen waarin partijen moeten worden gevormd kan de trainer op voorhand spelers vragen om bijvoorbeeld een bepaald kleur shirt aan te doen.
 • Toeschouwers zijn helaas nog steeds niet welkom op het sportpark.
 • Verzorging is in overleg met de medische staf mogelijk.

Aanvullingen/wijzigingen protocol per 1 juni 
 • Vanaf 1 juni mag de gehele jeugd tot en met 18 jaar zonder 1,5m afstand voetballen. De maatregelen voor met name de oudere jeugd zijn versoepeld waardoor dit mogelijk is. Wij willen wel benadrukken dat dit dus niet geldt voor de volwassenen, ook niet voor de trainers. Alle trainers moeten nog steeds 1,5m afstand houden tot hun spelers, ongeacht de leeftijd.
 • Vanaf 1 juni trainen alle JO13 spelers weer met hun eigen team. In de afgelopen periode is besloten om de JO13 teams op te splitsen. Doordat er een harde grens werd gehanteerd voor de groep tot en met 12 jaar én de groep van 13 tot en met 18 jaar, was dit noodzakelijk. Doordat deze grens wegvalt en de richtlijnen voor beide groepen gelijk zijn getrokken, mogen de spelers weer samen voetballen. Op deze manier kunnen spelers het seizoen met hun eigen team afsluiten. 

Aanvullende informatie opstarten training
Afgelopen week is er op onze website en nieuwsbrief gecommuniceerd over de maatregelen die onze vereniging neemt om op een verantwoorde manier te gaan trainen. Hierbij aanvullende informatie voor de trainers.

Algemene richtlijn
 • Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 12); geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen;
 • Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 13 t/m onder 19) geldt de 1,5 meter afstand en er georganiseerd en samen gevoetbald kan worden op 1,5 meter afstand;
 • Spelers of speelsters die reeds 19 jaar of ouder zijn trainen niet met hun team

Let op:
Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan. Voorbeeld: Kinderen die in JO13 voetballen, maar dit seizoen 13 zijn geworden mogen niet met hun eigen team trainen.
In een aantal JO13/MO13 teams spelen zowel kinderen van 12 jaar als van 13 jaar. In lijn met de richtlijn worden deze teams opgesplitst. Dit is terug te zien in de veldbezetting JO13 teams aangeduid met een (J) bestaan enkel uit spelers van 12 jaar of jonger. Teams aangeduid met een (O) bestaan enkel uit spelers van 13 jaar of ouder. Uiteraard snappen we heel goed dat dit besluit vervelend is
omdat de teams hierdoor niet meer compleet zijn, maar we moeten ons houden aan de
leeftijdsgrenzen die door het RIVM zijn vastgesteld.
 
Alleen samen kunnen wij op een verantwoorde manier samen sporten. SC Genemuiden behoudt het recht om individuen of teams de mogelijkheid tot het hebben van een training te ontnemen bij het niet naleven van de opgestelde regels door een individu dan wel het team.
 
Het tijdschema
De veldcoördinator regelt wanneer spelers het veld op en af mogen. De trainer zorgt ervoor dat onderstaande afspraken door de spelers worden opgevolgd.
 • Materialen zijn opgesteld op het plein voor de kantine. De ballen zijn opgepompt en pionnen zitten in de container. Het is trainers niet toegestaan om het ballenhok te betreden. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • In geval van nood heeft de veldcoördinator toegang tot de sportaccommodatie, hiermee ook tot de EHBO middelen en AED.
 • Container kan na afloop van de training op dezelfde plaats terug worden gezet. Deze wordt opgeruimd door de veldcoördinator;
 • Let op: trainers kunnen een kwartier voor aanvang het veld op. Voor dit moment moeten de materialen opgehaald zijn. Enkel de trainers hebben hier toegang toe via ingang C.
 • Wij maken gebruik van vier verschillende ingangen. Spelers melden zich bij de ingang zoals vermeld in bijgevoegd schema.
 • Bij elke ingang is een voorziening geregeld om fietsen te parkeren.
 • Informeer spelers goed waar ze worden verwacht!
 • Spelers nemen bij de ingang plaats op de witte markeringen zodat zij 1,5 meter van elkaar gescheiden zijn;
 • Het veld is verdeeld in een aantal vlakken, zie bijgevoegde tekening. De spelers gaan bij het betreden van het veld zo snel mogelijk naar het juiste vak toe.
  • Je traint op het deel van het veld dat is aangegeven in het schema. Voor JO13+ teams is een half veld beschikbaar, in het schema veldbezetting zie je welk deel.
  • Voor JO8 tot en met JO11 teams is een kwart veld beschikbaar. Je traint op het deel dat overeenkomt met jouw team. Dus: JO8-1, traint op deel 1. JO8-2 op deel 2, etc.
 Richtlijn voor trainers
 • Bereid je training goed voor. Voor JO13 t/m JO19 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. De trainers van JO13 tot en met JO19 worden gevraagd om hun trainingsvoorbereiding tijdig te delen (doch minimaal 24 uur voorafgaand aan de training) met de club (hjo@sc-genemuiden.nl). Laat in ieder geval zien welke trainingsvormen je gaat aanbieden én op welke manier je binnen deze vorm zorg draagt voor 1,5m afstand, dit is een voorwaarde om te mogen trainen met het team;
  • Afstand bij start en einde van de trainingen. Om hierin te ondersteunen zijn aan de zijkant van het veld markeringen aangebracht. Door de spelers hier op te laten staan, is er minimaal 1,5m afstand;
  • Beperk wachtmomenten! Dit zijn meestal de momenten die uitlokken om contact met elkaar te maken;
  • Vermijd rijvorming in de oefeningen. Indien onvermijdelijk, maak de 1,5 mtr afstand visueel.
  • Bij afwerkoefeningen heb oog voor het “bal op haal moment”;
  • Geen duel vormen (voor JO13+);
  • Geen partij vormen (voor JO13+);
 • Per team is naast de trainer een extra begeleider vanuit het team aanwezig om zo gezamenlijk de afspraken te bewaken;
 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
De training
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
 • Maak vooraf (gedrags-)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Spelers die zich hier niet aan houden zijn niet langer welkom op de training, de trainer heeft het recht de spelers/speelsters van de training naar huis te sturen.
 • Het is niet toegestaan om doeltjes te verplaatsen;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van hesjes.
 • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
 • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan, de accommodatie is gesloten. Indien een speler toch gedurende de training van het toilet gebruik moet maken zal deze de training moeten verlaten;
 • Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;
 • Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
 • Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze gebruikt houdt dan de 1,5m in acht;
 • Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.
 • Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld;
Omgang met spelers
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training (ook thuis) en laat spelers geen handen schudden;
 • Iedereen die het veld opgaat én iedereen die het veld verlaat moet zijn handen desinfecteren bij de desinfectiezuilen;
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Spelers en trainers blijven ten allen tijde op het eigen veld en gaan geen materialen ophalen, hou hier rekening mee (ook met afwerkvormen).
 • Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;
 • Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
Bij klachten: niet trainen!
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Richtlijnen voor spelers
Voorbereiding
 • Meld je bij de aangewezen ingang en neem plaats op de aangewezen plekken (witte markering);
 • Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
 • Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt gewassen;
 • Het is niet toegestaan om een bidon of waterfles mee te nemen, zorg dat je voor en na de training voldoende drinkt;
 • Iedereen die het veld opgaat én iedereen die het veld verlaat moet zijn handen desinfecteren bij de desinfectiezuilen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek (witte markeringen). Kom niet te laat, het sportpark wordt weer afgesloten wat betekend dat je niet deel kunt nemen aan de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de veldcoördinator en of trainer;
Tijdens de training
 • Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
Bij klachten: Niet trainen!
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Verlaat direct na de training de voetbalvereniging. 
Richtlijnen voor ouders
Halen en brengen
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd
  de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg het tijdschema zodat wij de toestroom kunnen coördineren;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de veldcoördinator en trainer op;
 • Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Ook bij de trainingen van de kabouters en de RCL zijn GEEN ouders toegestaan op het sportpark. Op het moment dat uw kind nog niet zelfstandig aan de training kan deelnemen willen wij u vragen om uw kind niet naar de training te brengen. Kinderen die wel komen, zorg ervoor dat deze thuis voor de training naar toilet zijn geweest en voldoende gedronken hebben.
Bij klachten: Niet trainen!
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Algemene hygiëne maatregelen
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de voetbaltraining aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
Download: Plattegronden locatie aanduidingen
Download: Bezetting veldenDinsdag 11 augustus 2020
v.v. Staphorst - SC Genemuiden
Aanvang 20.00 uur
 

Scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 

Aanmelden nieuw lid

Privacy beleid Sportclub Genemuiden