logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Openingstijden kantine
Openingstijden kantine

We mogen weer open, dit betekend dat wij ook in de kantine van sportpark "de Wetering" weer gasten kunnen en mogen ontvangen. Op de donderdagavond en op zaterdagen zal de kantine op vastgestelde tijden open zijn. Dit kan echter alleen wanneer wij ons aan de geven richtlijnen houden zoals hieronder aangegeven, laten wij ons hier dan ook aan houden.

Aanvullende informatie openstelling kantine (vanaf donderdag 2 juli 2020)

Op de volgende dagen zal onze kantine weer geopend zijn (de keuken is niet open):

• Donderdag Van 19.30 – 23.00 uur
• Zaterdag Van 10.30 – 18.00 uur

Hieronder volgen de voorwaarden en richtlijnen waaronder de kantine weer geopend kan worden.

Algemene richtlijnen

• Heb je klachten -> blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak je handen;
• Er mogen maximaal 100 gasten aanwezig zijn in de kantine. Op het terras is dit maximaal 250 gasten.

Vooraf

Alleen samen kunnen wij op een verantwoorde manier onze kantine openstellen. SC Genemuiden behoudt zich het recht voor om de openstelling weer in te trekken bij het niet naleven van de opgestelde regels door een individu dan wel een groep. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we op ons sportpark op een verantwoorde en gezellige manier met elkaar een kopje koffie, een biertje, wijntje of een glas fris kunnen drinken. Spreek elkaar erop aan indien men zich niet houdt aan de regels. Eventuele schade die we lijden kan op jou verhaald worden indien je je niet houdt aan onderstaande regels.

Algemene richtlijnen voor de vrijwilligers die achter de bar staan:

• Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt, blijf je thuis en kom je niet werken.
• Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het (bar)personeel komt (bijvoorbeeld achter de bar) als in de ruimten waar    ook gasten komen.
• Wijs zowel gasten als je collega’s erop als de regels niet na worden geleefd. Algemene richtlijnen voor de gasten:
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de vrijwilligers achter de bar.
• Voorkom ophoping bij binnenkomst sportpark en kantine.
• Was bij binnenkomst grondig je handen.
• Gebruik bij binnenkomst van de kantine de deur die als “Ingang” is aangegeven.
• We mogen in de kantine alsook op het terras alleen maar zitten. Hierbij houden we een afstand van 1,5 meter van elkaar in acht.
• De (picknick)tafels mogen niet verschoven worden. Aan een picknicktafel mogen maximaal 6 gasten zitten.
  Aan de andere tafels buiten (niet zijnde de picknicktafels) mogen maximaal 10 gasten zitten.
• De stoelen/barkrukken binnen staan op de daarvoor aangegeven stippen. Je mag niet zitten op een stoel/barkruk waar geen
  stip is aangebracht.
• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
• We kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
• Volg altijd de aanwijzingen van het (bar)personeel op.
• Bestellingen mogen alleen geplaatst worden bij het hiervoor aangegeven bargedeelte (in de hoek van het snoepgoed).
• In de ruimte waar besteld kan worden, geldt een maximum van 4 gasten. Indien er meer gasten zijn die willen bestellen,
  wacht je op 1,5 mtr afstand van elkaar achter de streep die hier is aangebracht.
• Breng lege glazen, kopjes, flesjes ed. terug naar de bar.
• Was na het toiletbezoek grondig je handen.
• Betaal zoveel als mogelijk contactloos (pin).
• Reinig de gebruikte stoel als je het sportpark verlaat. Ben je de laatste die de tafel verlaat, haal dan ook even een doekje over
  de tafel.
• Wijs medegasten erop als regels niet worden nageleefd.
• Gebruik bij het verlaten van de kantine (ook wanneer je naar het toilet bent geweest) de deur die als “Uitgang” is aangegeven.

Algemene richtlijnen voor leveranciers

• Houd 1,5 meter afstand van de vrijwilligers die de goederen in ontvangst nemen.
• Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten.
• Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand
  van deze plek.

Algemene hygiëne maatregelen

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na
  het laatste contact;
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot
  18 jaar onderling);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Was je handen met het desinfectiemiddel wat we beschikbaar stellen, voor en na bezoek sportlocatie;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen.


Dinsdag 11 augustus 2020
v.v. Staphorst - SC Genemuiden
Aanvang 20.00 uur
 

Scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 

Aanmelden nieuw lid

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden